« Wróć

3 godzina gratis

REGULAMIN PROMOCJI „TRZECIA GODZINA GRATIS”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „TRZECIA GODZINA GRATIS”.

3. Promocja obowiązuje w okresie: od 07 września do 30 września 2020 roku, od poniedziałku do piątku. Propozycja skierowana jest do indywidualnych klientów oraz rodzin. Dotyczy biletów indywidualnych oraz rodzinnych o określonym czasie korzystania.

4. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu biletu indywidualnego lub rodzinnego na 2h w Kasach Głównych AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 i płatności regulowanej gotówką lub kartą płatniczą.

2. Klient dokonując zakupu biletu indywidualnego lub rodzinnego na 2h (120 minut korzystania z basenu i 10 minut na przebranie) otrzymuje do wykorzystania w ramach promocji 180 minut czasu do wykorzystania na basenie i 10 minut na przebranie.

3. Promocja nie dotyczy biletów grupowych oraz biletów na baseny zewnętrzne.

4. Promocje nie łączą się.

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach Głównych AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty złożenia jej u pracownika AQUAPARK KALISZ. 8. Podstawa reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego

Galeria