« Wróć

Pierwszy trening GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI „Pierwszy trening GRATIS”

Postanowienia ogólne

 1.      Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,     IX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.
 2.       Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „Pierwszy trening GRATIS”
 3.      Promocja obowiązuje w okresie: od 13.11.2020r. do 31.12.202r. Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych . Dotyczy jednorazowego wstępu na siłownię lub jednorazowego           skorzystania z zajęć zorganizowanych.
 4.      Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby przygotowujące się do zawodów sportowych.
 5.      Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

 1.      Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie na usługi siłowni. W celu skorzystania z promocji należy udać się do recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10.
 2.      Warunkiem skorzystania z promocji jest wypełnienie deklaracji o tym, że Klient przygotowuje się do zawodów sportowych oraz, że korzysta z Klubu Fitness pierwszy raz.
 3.       Klient korzystając z promocji, może jednorazowo skorzystać z wejścia na siłownię lub jednorazowo wziąć udział w zajęciach zorganizowanych (po uprzednim zapisaniu się).
 4.       Z promocji można skorzystać tylko i wyłącznie jednorazowo.
 5.      Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

 1.      Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.
 2.      Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.
 3.      Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach i w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl
 4.      Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.
 5.      W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 6.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa.
 7.      Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty złożenia jej u pracownika AQUAPARK KALISZ.
 8.      Podstawa reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.

 

Galeria