« Wróć

Karnet dla Studenta

Aktywnie rozpoczynamy nowy rok akademicki. Dla wszystkich studentów przygotowaliśmy specjalny karnet OPEN na siłownię. Zadbaj z nami o formę przez trzy miesiące za jedyne 150 złotych.

 

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET SIŁOWNIA STUDENT – 3 MIESIĄCE ZA 150 ZŁ”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.
 2.  Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „KARNET SIŁOWNIA STUDENT – 3 MIESIĄCE ZA 150 ZŁ”.
 3. Promocja obowiązuje w okresie: od 06 października 2020 do 30 czerwca 2021 roku. Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych. Dotyczy karnetu wstępu na siłownię, bez możliwości korzystania z zajęć zorganizowanych.
 4. Z promocji mogą skorzystać studenci (do 26 roku życia) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z ważną legitymacją. 
 5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

 1.      Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu karnetu na usługi siłowni. Karnet sprzedawany jest w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 a płatność za niego regulowana jest gotówką lub kartą płatniczą.
 2.      Warunkiem zakupu karnetu promocyjnego jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej lub legitymacji szkolnej.
 3.       Klient dokonując zakupu karnetu w cenie 150,00 zł brutto, otrzymuje do wykorzystania w ramach promocji: karnet OPEN upoważniający do korzystania z siłowni w Klubie Fitness, z wyłączeniem możliwości uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych.
 4.      Karnet ważny jest 93 dni od daty zakupu.
 5.       Karnet jest imienny i może być wykorzystywany tylko przez Właściciela karnetu. Przy zakupie karnetu nie pobierana jest opłata wpisowa 20 zł.
 6.      Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

 1.      Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.
 2.      Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.
 3.      Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach i w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl
 4.      Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.
 5.      W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 6.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa.
 7.      Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty złożenia jej u pracownika AQUAPARK KALISZ.
 8.      Podstawa reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.

 

Galeria