« Wróć

Promocyjny karnet 3w1

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET SIŁOWNIA, BASEN I SAUNA”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. w Kaliszu ul. Sportowa 10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

2. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000340359, NIP 618-21-07-013, REGON 301188999, wysokość kapitału zakładowego 44 932 000,00 zł, zwana dalej ,,Organizatorem”.

3. Niniejszy regulamin dotyczy promocji, która będzie prowadzona w Kaliszu 62-800 w AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10, pod nazwą, „KARNET SIŁOWNIA, BASEN I SAUNA”.

4. Promocja obowiązuje w okresie: od 01 sierpnia 2020 do 31 października 2020 roku. Propozycja skierowana jest do klientów indywidualnych. Dotyczy karnetów wstępu na siłownię, basen oraz saunę.

5. Promocja będzie obsługiwana przez Organizatora.

 

Zasady Promocji

1. Promocja obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku zakupu karnetu łączonego na usługi siłownię, basen oraz saunę. Karnet sprzedawany jest w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 a płatność za niego regulowana jest gotówką lub kartą płatniczą.

2. Klient dokonując zakupu karnetu w cenie 140 zł brutto, otrzymuje do wykorzystania w ramach promocji:

·         karnet open upoważniający do korzystania z siłowni w Klubie Fitness,

·          karnet BASEN – upoważniający do skorzystania z hali basenowej sześć razy po 60 minut;

·         Karnet SAUNA – upoważniający do skorzystania z saunarium cztery razy po 30 minut.

3. Karnet ważny jest 31 dni od daty zakupu. 

4. Karnet jest imienny i może być wykorzystywany tylko przez Właściciela karnetu.

5. Promocje nie łączą się.

 

Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem oraz pełną akceptację tych warunków.

2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Promocji dostępny jest w Kasach i w recepcji Klubu Fitness AQUAPARK KALISZ przy ul. Sportowej 10 oraz na stronie internetowej www.aquaparkkalisz.pl

4. Uczestnik promocji zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu ogólnego AQUAPARK KALISZ.

5. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy regulaminu obiektu oraz odpowiednie przepisy prawa .

7. Reklamacje dotyczące promocji rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty złożenia jej u pracownika AQUAPARK KALISZ.

8. Podstawa reklamacji jest posiadanie paragonu fiskalnego.

Galeria