« Wróć

VOUCHER regulamin

 1. VOUCHER upoważnia do skorzystania z usług w Dziale Rehabilitacji zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera.
 2. VOUCHERY imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
 3. VOUCHERY wartościowe uprawniają do skorzystania z dowolnie wybranych zabiegów, zgodnie z obowiązującym cennikiem Działu Rehabilitacji, dostępnym na stronie internetowej http://www.park-wodny.kalisz.pl/rehabiltacja/o-nas.html
 4. VOUCHER można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 5. VOUCHER jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu – w tym okresie należy wykorzystać wykupione zabiegi.
 • W przypadku zabiegów promocyjnych, VOUCHER ważny jest w okresie obowiązywania danej promocji.
 1. Istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności VOUCHERA o 1 miesiąc, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, jednak przed upływem ważności VOUCHERA.
 2. Klient może dopłacić do VOUCHERA jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość VOUCHERA.
 3. W przypadku gdy wartość usługi jest niższa niż wartość VOUCHERA różnica nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. VOUCHER nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 5. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z recepcją pod nr tel.: 62 598 67 25 lub 694 396 331.
 6. Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje go w całości.
 7. Regulamin zakupu i korzystania z VOUCHERÓW dostępny jest w recepcji Działu Rehabilitacji.