« Wróć

Bilety Indywidualne

BILET ULGOWY – Przysługuje:
a) dzieciom w wieku od 3 do 7 lat
b) dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
c) studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
d) emerytom i rencistom od 50 roku  życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,
e) osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci, za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki. Opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  ma prawo do darmowego  wejścia,
f) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki. Z dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy była oddawana krew,
g) zasłużonym honorowym dawcom krwi za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki.

PRZEMIESZCZANIE MIĘDZY STREFAMI BASENÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH: Każdy bilet wykupiony na baseny wewnętrzne, upoważnia do korzystania z basenów i terenów zewnętrznych. Przemieszczanie się pomiędzy strefami jest możliwe tylko i wyłącznie przez przeznaczone do tego bramki, po uregulowaniu w kasie opłaty za dokonaną konsumpcję. Przy przemieszczaniu się między strefami, cały czas naliczany jest czas biletu do strefy wewnętrznej. Przemieszczanie możliwe jest w okresie w którym baseny zewnętrzne są czynne.

 Cennik obowiązuje od 29 kwietnia 2019 roku.