« Wróć

Bilety Indywidualne

BILET ULGOWY – Przysługuje:
a) dzieciom w wieku od 3 do 7 lat
b) dzieciom i młodzieży szkolnej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej,
c) studentom do ukończenia 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej,
d) emerytom i rencistom od 50 roku  życia za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki,
e) osobom niepełnosprawnym ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnosci, za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki. Opiekun towarzyszący osobie niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,  ma prawo do darmowego  wejścia,
f) krwiodawcom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki. Z dokumentu musi wynikać, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy była oddawana krew,
g) zasłużonym honorowym dawcom krwi za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki.
h) weteranom za okazaniem dokumentu upoważniającego do zniżki.

PRZEMIESZCZANIE MIĘDZY STREFAMI BASENÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH: Każdy bilet wykupiony na baseny wewnętrzne, upoważnia do korzystania z basenów i terenów zewnętrznych. Przemieszczanie się pomiędzy strefami jest możliwe tylko i wyłącznie przez przeznaczone do tego bramki, po uregulowaniu w kasie opłaty za dokonaną konsumpcję. Przy przemieszczaniu się między strefami, cały czas naliczany jest czas biletu do strefy wewnętrznej. Przemieszczanie możliwe jest w okresie w którym baseny zewnętrzne są czynne.

 Cennik obowiązuje od 17 lutego 2020 roku.